Jesteś tutaj: Home

OLIMPIADA "SOWA MATEMATYCZNA"

 

 

Co to jest Sowa Matematyczna, jakie są zasady oraz cel ? 

 

Olimpiada "Sowa Matematyczna" jest adresowana do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, począwszy od klasy trzeciej szkoły podstawowej do klas maturalnych w liceach, technikach.
Konkurs skierowany jest również w stronę szkół zawodowych. Olimpiada rozgrywana jest w 5 kategoriach:

 

Kategorie, w których będzie się rozgrywała olimpiada w roku szkolnym 2012/2013:

 

Junior klasy 3-4 szkół podstawowych
Pitagoras
klasy 5 i 6 szkół podstawowych
Tales
klasy 1 i 2 gimnazjów
Archimedes
klasy 3 gimnazjów, 1 liceów i techników,1, 2, 3 zasadniczych szkół zawodowych
Euklides klasy 2 i 3 liceów i techników oraz 4 techników

 Konkurs ma charakter internetowego testu (istnieje możliwość wyboru wersji drukowanej) na którego rozwiązanie przeznaczona jest godzina zegarowa (60 minut).
Główną ideą konkursu jest przygotowanie uczniów do tego co czeka ich na egzaminach zakańczających poszczególne etapy nauki (sprawdzian na zakończenie szkoły podstawowej, egzamin gimnazjalny oraz maturalny).

 

Opłata wpisowa za udział w konkursie pokrywana jest przez uczniów i wynosi 7zł 50gr od każdej zgłoszonej osoby.

W I etapie konkursu, we wszystkich kategoriach testy składają się z 30 zadań zamkniętych o zróżnicowanym stopniu trudności; każde pytanie punktowane jest od 1 do 3 punktów w zależności od stopnia trudności. Do każdego zadania zamkniętego dołączonych jest 5 odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna. W przypadku gdy uczestnik nie zaznaczy żadnej odpowiedzi lub zaznaczy odpowiedź błędną nie otrzymuje żadnego punktu.
Pierwszy etap rozwiązywany jest przez uczniów w wcześniej ustalonych czteroosobowych drużynach. Jedna pojedyncza grupa nanosi odpowiedzi na jedną wspólną kartę odpowiedzi lub rozwiązuje test przy użyciu jednego komputera.

 

W II etapie uczniowie otrzymują do rozwiązania 7 zadań otwartych; za każde zadanie uczeń może otrzymać od 0 do 5 punktów.
Do drugiego etapu konkursu zostaną zakwalifikowani uczniowie kilkudziesięciu drużyn, które zdobyły najwyższą liczbę punktów w pierwszym etapie. W drugim etapie uczniowie nie rozwiązują już konkursu w grupach tylko każdy uczeń samodzielnie odpowiada za swoją pracę.

W czasie trwania konkursu nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych.
Jest całkowity zakaz korzystania z kalkulatora, internetu oraz innych form, które mogą pomóc w rozwiązywaniu egzaminu.

 

Przewidziane nagrody

 

Nagrodami dla zwycięzców będą laptopy oraz projektory multimedialne dla ich szkół.

 

Harmonogram konkursu

 

03.10.2012 – 31.10.2012 – termin zakładania konta nauczyciela.
03.10.2012 – 07.11.2012 – termin zakładania oraz usuwania drużyn biorących udział w konkursie.
03.10.2012 – 09.11.2012 – termin wnoszenia wpłat za zgłoszone zespoły.

 

 

 

Go to top