Sprawdzian z genetyki
(genetyka klasyczna)

Test sprawdza wiadomości i umiejętności z genetyki klasycznej. Dostęp do pytań od 14 września 2012do 30 września 2012