Sprawdzian z genetyki
(Genetyka)

Test sprawdzający wiedzę z genetyki dla klasy I h, przygotowujący do sprawdzianu. Test będzie dostępny 16.09 2012r.
Powodzenia. MŻG