Test z metabolizmu
(metabolizm 2h)

Test sprawdza wiadomości z oddychania, fotosyntezy i znajomości związków organicznych. Test będzie dostępny od 28 marca do 29 marca godz. 1.00 Powodzenia. MŻG