Test z cytologii
(cytologia 2h)

Test sprawdza wiadomości z cytologii. Jest pomocny w przygotowaniu się do sprawdzianu.