Spotkanie z redaktorem Warzechą

  • Print

W piątek 7 czerwca b.r. w naszej szkole miało miejsce spotkanie ze znanym publicystą, panem redaktorem Łukaszem Warzechą. Organizatorem jego kaliskiej wizyty, a szczegolnie prelekcji w II LO, było Stowarzyszenie Koliber Kalisz we współpracy z Samorządem Uczniowskim II LO. Spotkanie prowadził Daniel Dudek.

Gość w swoim wystąpieniu wskazał cienie i blaski zawodu dziennikarza, przy czym - jak sam ironicznie zauważył - te pierwsze zdają się przeważać. Pomimo to dobre dziennikarstwo jest zawodem interesującym i społecznie bardzo ważnym.