IB Diploma Programme

ib logoSchool number: 049645

Kontakt

II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu

 

ul. Szkolna 5, 62-800 Kalisz

 Telefon: (62) 767 66 57

Email: 

WWW: http://www.2lo.kalisz.pl

 Inspektor ochrony danych:

                                       Katarzyna Bednarek

 ochrona danych        

Matura międzynarodowa IBDP

1. Informacje o programie IBDP

2. DP w II LO

 a. Przedmioty

3. IBDP Year 1

a. Calendar of deadlines

b. Podręczniki

c. Kalkulatory

4. IBDP Year 2

a. Calendar of deadlines

b. Harmonogram matur

5. Dokumenty

a. Admission Policy

b. Academic Honesty Policy

c. Language Policy

d. Assessment Policy

e. Inclusion Policy

6. CAS

a. CAS Handbook

7. Extended Essay

a. EE Handbook

b. EE deadlines

8. Group 4 Project

Jesteśmy "Brązową Szkołą"

brazowe liceum 2020

Program Edukacyjny "Twoje dane - Twoja sprawa"

Uczestnictwo TDTS

Przygoda z przyrodą

projekt uam

Jesteś na stronie:

Matura międzynarodowa IBDP

Nie zwlekaj ! Przyłącz się do najlepszych !

English

Od kilku lat w naszej szkole istnieją klasy z maturą międzynarodową. Przed uczniem takiej klasy otwierają się nowe możliwości:

London English

 • Większe szanse dostania się na studia poza granicami Polski;
 • Zdobycie szerszej wiedzy i lepszych umiejętności, które okazują się nieodzowne na studiach różnych kierunków;

czytaj więcej

Przyjdź do nas! Rekrutacja

Nie zwlekaj! Przyłącz się do najlepszych!

Rekrutacja

>>zobacz<<

Strona do naboru elektronicznego znajduje się pod adresem: https://ponadpodstawowe-kalisz.nabory.pl/.

Warto być u nas bo:

 • Wybierasz rozszerzenia od klasy 1, dzięki czemu możesz uczęszczać na interesujące cię lekcje;
 • Prowadzimy klasę IB - International Baccalaureate (z maturą międzynarodową), która daje dodatkowe możliwości rozwoju i samorealizacji, w tym wyjazdu i dalszej edukacji na uczelniach zagranicznych;
 • Jesteśmy od lat w czołówce szkół kaliskich jeśli chodzi o wyniki maturalne (pierwsza trójka);
 • Otrzymaliśmy renomowany tytuł "Brązowej Szkoły" w roku 2020 r.

Matura międzynarodowa

Nie zwlekaj! Przyłącz się do najlepszych!

English

Od kilku lat w naszej szkole istnieja klasy z maturą międzynarodową. Przed uczniami takiej klasy otwierają się nowe możliwości:

London English

 • większe szanse dostania się na studia poza granicami Polski;
 • zdobycie szerszej wiedzy i lepszych umiejętności;
 • wykształcenie w sobie samym postawy tolerancji i otwartości na różne poglądy i innych ludzi;
 • ciągła komunikacja w języku angielskim, gdyż wszystkie zajęcia odbywają się w tym języku;
 • zyskanie nowych szans, perspektyw i możliwości.

Matura międzynarodowa (International Baccalaureate Diploma Programme) – to dwuletni program nauczania na poziomie liceum ogólnokształcącego, realizowany w całości w języku angielskim i zakończony egzaminem maturalnym.

Program International Baccalaureate Diploma pozwala uczniom uzyskać prestiżowy dyplom  rozpoznawalny i uznawany przez jednostki szkolnictwa wyższego na całym świecie. Jest świadectwem uzyskania przez daną osobę określonego zasobu wiedzy, ponieważ matura międzynarodowa opiera się na ściśle określonym, jednakowym programie kształcenia.

Podstawowe cele matury międzynarodowej pozwalają uczniom na:

 • uczestnictwo w wymagającym, szerokim i ujednoliconym programie nauczania
 • rozwój krytycznego myślenia również w odniesieniu do siebie samych
 • rozwijanie zdolności samodzielnego uczenia się
 • rozwijanie międzykulturowego zrozumienia
 • uzyskanie rozpoznawalnego w świecie dyplomu

Program matury międzynarodowej:

Dwuletni program matury międzynarodowej opiera się na sześciu różnych dziedzinach tematycznych, spośród których uczeń wybiera interesujące go przedmioty. W ramach programu uczeń realizuje ponadto obowiązkowo trzy komponenty programu:

 • Extended Essay (Praca maturalna) - Praca analityczna dotycząca dowolnie wybranego przedmiotu
 • Theory of Knowledge (Teoria Wiedzy) – nauka krytycznego myślenia, wiedza o procesie poznawczym, determinujących go czynnikach oraz metodach i narzędziach zdobywania wiedzy w róznych dziedzinach nauki.
 • CAS - kreatywność, rozwój fizyczny, wolontariat – program obejmujący wszystkie formy działania, służące samodoskonaleniu się ucznia oraz umożliwiające mu współuczestniczenie w różnych działaniach na rzecz ludzi potrzebujących pomocy.

Przystępując do programu uczeń wybiera po jednym przedmiocie z sześciu grup określając poziom ich trudności: rozszerzony (HL) lub podstawowy (SL). Każdy uczeń zobowiązany jest do wyboru trzech przedmiotów na poziomie rozszerzonym oraz trzech przedmiotów na poziomie podstawowym.

Grupa 1: Literatura w języku ojczystym – nauka dotycząca literatury napisanej w ojczystym języku ucznia, a także obejmująca wybór literatury światowej. Realizacja programu w ramach pierwszej grupy wykształca u uczniów umiejętność własnej oceny poznanych dzieł literackich, krytyki literackiej oraz właściwego formułowania wypowiedzi w formie pisemnej i ustnej. Uczniowie analizują wybrane utwory literatury światowej oraz polskiej.

Grupa 2: Język obcy – celem jest zachęcenie uczniów do rozumienia innej kultury poprzez naukę języka. W nauce języka nowożytnego kładziony jest akcent na nabywanie coraz większych kompetencji językowych oraz umiejętność użycia języka w różnych sytuacjach oraz dla różnych celów. 

 

Grupa 3: Człowiek i społeczeństwo. Celem jest rozwijanie u uczniów zdolności rozróżniania, analizowania oraz oceniania teorii i koncepcji odnoszących się do natury jednostek oraz społeczeństw, a także ich aktywności.

Grupa 4: Nauki ścisłe. Każda z dziedzin powinna wyposażyć ucznia w teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą metod i technik naukowych. Stosując w praktyce metody naukowe uczniowie będą rozwijać zdolności analizowania, oceny oraz syntezy naukowych informacji.

Grupa 5: Nauki matematyczne. W ramach zajęć uczniowie poszerzają swoją wiedzę na temat koncepcji i zasad matematycznych, rozwijają zdolność logicznego myślenia, a także poznają systemy informatyczne.

Grupa 6: Sztuka. Wybór przedmiotów z szóstej grupy nie jest obowiązkowy.  

 

Przedmioty do wyboru w II LO

 • Grupa 1 – Polish A:Literature
 • Grupa 2 – English B, Spanish ab initio
 • Grupa 3 – Business Management, Geography, History, ITGS
 • Grupa 4 - Biology, Chemistry, Physics, Environmental Systems and Societies (ESS)
 • Grupa 5 - Mathematics: Analysis and Approaches LUB Applications and Interpretation (HL/ SL)     
 • Grupa 6 – Theatre (lub dowolny przedmiot z grup 2-4)

 

Zajęcia z przedmiotu literatura odbywają się w języku polskim, natomiast zajęcia z innych przedmiotów (oprócz języka hiszpańskiego) odbywają się tylko w języku angielskim.

Konkursy

Konkurs informatyczny dla programistów

IV LO w Kaliszu, jak co roku, organizuje konkurs programistyczny, który polega na utworzeniu programu komputerowego, korzystając z dowolnej aplikacji umożliwijącej zapisanie programu jak plik wykonywalny. Konkurs jest świetną okazją dla wszystkich zainteresowanych programowaniem sprawdzenia się w praktyce i poszerzeniu swoich umiejętności programistycznych. Jest to już XXVI edycja konkursu. Więcej informacji znajdziesz >>tutaj<<. 


Konkurs informatyczny dla programistów Pix 2019

pix2019 plakat

Zapisy do 12 maja 2019 r. Konkurs przeznaczony dla pasjonatów programowania. Więcej informacji znajdziesz >>tutaj<<.